понеділок, 28 березня 2016 р.

Навчальний предмет. Інформатика. 5 клас
 Розділ. Редактор презентації
Тема. Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Програма курсу інформатика 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
МЕТА:
·        навчальна: сформувати поняття шаблону презентації, навчитись створювати презентації на основі шаблону;
·        розвивальна: виховувати наполегливість у досягненні мети, позитивне ставлення до навчання шляхом розкриття практичного значення теми, створювати умови для саморозвитку і самонавчання, осмислення своїх потенційних можливостей і життєвих цілей;
·        виховна: виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, охайності, дисциплінованості, розвивати алгоритмічне та логічне мислення, вміння порівнюва­ти, застосовувати набуті знання на практиці, впливати на розвиток найкращих рис особистості, виховання національної самосвідомості,  гордості за свою Батьківщину.

Обладнання: підручник, комп'ютери, редактор презентацій MSPowerPoint, ін­структивні картки, картки з завданнями, інтернет, фотоматеріали, роздатковий матеріал.
Хід уроку
І. Організаційний етап
Залізо ржавіє, не знаходячи собі застосування,
Вода, яка стоїть – гниє, або на холоді замерзає,
А розум людини не знаходячи застосування – чахне
Леонардо да Вінчі, живописець
Доброго дня, діти!
ІІ. Актуалізація опорних знань
Опитування «ланцюжком»
1.     Якими способами можна створити на слайді графічні об’єкти?
2.     Назвіть способи додавання графічних об’єктів до слайда?
3.     Значення яких властивостей графічних об’єктів можна змінювати при їх форматуванні?
4.     Як змінити кольори ліній та заливки окремих елементів зображення?
5.     Які ви знаєте способи зміни розмірів зображення?
6.     Якими способами можна створити на слайді графічні об’єкти?
7.     Назвіть способи додавання графічних об’єктів до слайда?
8.     Значення яких властивостей графічних об’єктів можна змінювати при їх форматуванні?
9.     Як в програмі Microsoft Word встановити потрібний шрифт?
10.           В чому можуть бути відмінності між шрифтами?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Бесіда
  Чи хотілося б вам, щоб ваша презентація мала доречно піді­брані кольори фону та шрифту?
—  Як полегшити собі роботу зі створення презентації?
Мета сьогоднішнього уроку познайомитися з редактором презентацій та роботою з ним.
ІV. Формування теми уроку
Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону. Збереження презентацій».
V. Вивчення нового матеріалу
Робота з шаблонами
Створити нову презентацію можна, використавши один з ша­блонів.
►► Шаблони — це зразки для створення презентацій. Вони дають змогу створювати презентації швидше, ніж починаючи з нового аркуша. Шаблони презентацій створюються для полегшення роботи користувача.
У PowerPoint2007 є два види шаблонів: шаблони вмісту і шабло­ни оформлення.
Шаблони презентацій дозволяють задавати зовнішній вигляд презентації (шаблони оформлення) або структуру презентації (ша­блони вмісту).
Ø Шаблон вмісту — це шаблон оформлення, який містить зра­зок тексту для слайдів. Текст шаблону замінюється потрібним текстом.
Шаблон вмісту включає зразок слайдів і заголовків. Шаблон вмісту складається з елементів шаблону оформлення та запропо­нованого варіанта структури презентації.
Разом з програмою PowerPoint 2007 встановлюються шість шаблонів-презентацій:
♦  Класичний фотоальбом.
♦  Сучасний фотоальбом.
♦  Вікторина.
♦  Рекламний буклет.
♦  Широкоекранна презентація.
♦  Ознайомлення з PowerPoint 2007.
Після того як шаблон відкриється у вікні, можна його редагувати: замінити службові написи і зображення на власні. Як змінити напис, ви вже знаєте — просто клацнути мишею на текстовому блоці і набрати текст (або відредагувати запропоно­ваний).
Щоб змінити зображення в шаблоні, потрібно клацнути по ньо­му правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду Змінити рисунок. На екрані з’явиться діалогове вікно Вставка ри­сунка, в якому вам пропоновано вибрати інший рисунок. Якщо вста­вити рисунок, незалежно від його розмірів, він вирівнюватиметься по тій області, в яку вставляється (якщо потрібно, збільшиться чи зменшиться, але зі збереженням пропорцій).
За умовчанням з вибраного шаблону створюється презентація, яка складається з 6-7 типових слайдів. Якщо цих слайдів вам не­достатньо і потрібно вставити слайд у презентацію, слід на вкладці Основне клацнути мишею по кнопці Створити слайд і у відкри­тому вікні вибрати потрібний тип слайда. Слайд вставиться після поточного.
Крім того, у будь-який момент ви можете змінити розмітку по­точного слайда на іншу. Для цього необхідно на вкладці Основне клацнути мишею по кнопці Макети і у відкритому вікні вибрати потрібну компоновку слайда.
Як ви вже знаєте, змінювати послідовність розташування слай­дів у презентації можна просто перетягуючи їх вгору-вниз у списку слайдів. У тому порядку, в якому йдуть слайди, вони і будуть по­казані.
Ø Шаблони оформлення — це ціла група шаблонів, у яких ак­цент зроблено лише на оформлення слайда. У шаблонах оформ­лення підібрані кольори фону, допоміжні кольори, кольори шрифту та ін.
Наприклад, шаблон оформлення Сучасний ви­користовує світло-синій колір для фону, білий — для шрифту заголовка і основного тексту.
На слайдах будь-якого макета розміщено покажчики місця заповнення.
VІ. Фізкультхвилинка Україно, ми твоя надія.
VІІ. Формування практичних вмінь і навичок. Закріплення нових знань і вмінь учнів.
Пригадуємо варіанти запуску програми.
 Рекомендації оформлення презентацій
q Не слід перевантажувати слайд текстом.
q Потрібно раціонально використовувати місце на слайді.
q Текст і фон мають бути контрастними
q Ілюстрації повинні відповідати змісту.
q Розмір шрифту не повинен бути надто малим.
qПотрібно уникати надто яскравих кольорів.
 Учитель пропонує учням індивідуально створити пакет завдань для себе
1.  Розробіть презентацію на тему «7 чудес України», використавши матеріали вмісту папки Україна на Робочому столі.
2.  Презентація повинна містити 10 слайдів.
3.  Заповніть зміст заголовків кожного зі слайдів.
4.  Підберіть ілюстративний (фотографії, рисунки, схеми) і тексто­вий матеріал (підписи під фотографіями).
5.  Створіть презентацію і збережіть її у власній папці у файлі з іме­нем   7 чудес України.pptx.
Комплекс вправ для зняття зорового напруження 
Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи
(як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

 VIІІ. Контроль засвоєння матеріалу.
Вимоги до презентації.
1 слайд  Макет--Титульний слайд    1 бал
2 слайд  Макет-- Два обєкти             2 бали
               Розмір символів-28
3 слайд   Макет--Порівняння               1 бал
              Вирівнювання--по центру 
4 слайд Макет--Рисунок зпідписом       3 бали
              Розмір тексту у заголовку-32
              Зображення відповідає вибраному
5 слайд Макет--Рисунок з підписом      3 бали
              Розмір пікселів-20
              Зображення відповідає вибраному
6 слайд Макет--Заголовок розділу       2 бали
              Розмір символів--40
              Вирівнювання--по центру
 ГРА «ЗІПСОВАНА ЗАПИСКА»
 У наведений текст замість крапок вставте правильні слова та словосполучення із запропонованих.
 Загальні рекомендації щодо оформлення презентацій:
■  Кожен слайд має відображати... думку.
■  Заголовки мають бути...
■  ... повинен бути коротким і складеним з простих речень.
■  На слайді має бути... рядків тексту.
■  Текст повинен... читатись.
■  Слайди не мають бути занадто...
■  На слайді має бути до... ілюстрацій.
■  Підписи до... доцільно розміщувати знизу.
■  Усі слайди презентації мають бути витримані в одному...
■  Презентація... стомлювати.
Оцінювання. Учні здають вчителю заповнені картки самооцінки. Учитель демонструє учнівські презентації і одночасно перевіряє їх.
IХ.Підсумок уроку.
Використання методики «недописаної тези».
 Учням пропоновано дописати речення:
♦  я вивчив...;
♦  я зрозумів...;
♦  мені сподобалось...;

IХ. Домашнє завдання.
1. Опрацювати відповідний параграф підручника 4.6, конспект уроку, Завдання 2 або 3*
2. Додаткове завдання
Скласти кросворд або ребус з вивчених термінів, які стосуються роботи в програмі Paint.

неділя, 20 березня 2016 р.

5 клас
Урок-гра
Я люблю Інформатику
Тема: Підсумковий узагальню вальний урок з теми «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси».
Мета:
навчальна: перевірити рівень знань, умінь та навичок,  сформованих на попередніх уроках;
розвивальна: розвивати увагу, кмітливість, логічне мислення;
виховна: виховувати інформаційну культуру, комунікабельність, вміння працювати в команді та повагу до інформатики.
Тип уроку: нестандартний, урок-гра.
Обладнання: презентація, музичний супровід «Я люблю Україну», музична фізкультхвилинка, смайлики, картки з завданням, конверти з термінами, кросворд, металеві коробки, овочі, фрукти, пам’ятки, грамота.
Підготовка до уроку
На попередньому уроці учитель розбиває клас на дві команди і пропонує обрати командирів та назви команд.
Хід уроку
І. Організаційний етап.
Привітання
Всім добрий день вам, друзі, великі і малі –
І п’ятикласники і наші вчителі.
Ви гості в класі, а хазяйка тут одна.
Це Інформатика – наука молода.

Наука ця сучасна, цікава і чудова.
І нас веде до неї стежина загадкова.
Чекають нас змагання, покажуть наші учні:
Чого навчив учитель і наш новий підручник.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Учитель. На цьому уроці ми маємо можливість дізнатися нові, цікаві факти з інформатики та перевірити свої знання з теми «Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси». Ми повторимо і осмислимо все, що вивчили на попередніх уроках та перевіримо, чи встигли наші п’ятикласники полюбити Інформатику.
Все, що навколо ми бачим та чуєм,
Ми все збираєм, аналізуєм.
Різні науки у школі вивчаєм.
І Інформатику теж полюбляєм.

Наш урок буде проходити у формі гри, де дві команди будуть доводити, хто більше полюбив Інформатику. За кожне, правильно виконане завдання команди отримуватимуть спеціальні фішки – смайлики. Переможцем стане та команда, яка назбирає найбільше смайликів.
(Додаток)
У нашій грі є свої закони. Це:
1.      Закон Поваги.
Поважай кожного у цьому класі.
2.      Закон Взаємодопомоги.
Знаєш сам – навчи того, хто не знає.
3.      Закон Порядку.
Дотримуйся правил поведінки в комп’ютерному класі.
(коротко повторюємо правила поведінки в комп’ютерному класі)
А зараз представимо наші команди. (команди представляють командирів та назви команд).

Команди, ви готові?
Бере початок гра.
Всі слухайте завдання.
Ні пуху, ні пера!
(Звучить мелодія «Я люблю Україну»).

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Девізом нашого уроку будуть слова Натана Ротшільда: «Хто володіє інформацією, той володіє світом».
А як ви думаєте, що означають ці слова?
(Вислухати відповіді учнів).
Ми з вами живемо в інформаційному суспільстві. І інформація в сучасному світі має дуже важливе значення. Щоб стати освіченою і перспективною людиною, потрібно багато знати і вміти використовувати свої знання.

ІV. Основна частина.
Починаємо гру.
Раунд 1. Розминка.
(Команди відповідають на запитання по черзі)
1.      Чи знаєте ви, яку інформацію про погоду можна отримати від тварин?
1.      Ластівки низько літають – … (дощ обіцяють).
2.      Павук щосили плете павутину – … (на суху погоду).
3.      Птахи дружно вертаються з вирію – … (на тепло).
4.      Восени з’явився в саду заєць – … (буде зима сувора).
2.      А які повідомлення передають нам наші домашні улюбленці коли:
1.      Собака гарчить … (вона щось, або когось захищає).
2.      Кішка муркоче … (їй добре, вона задоволена).
3.      Собака крутить хвостиком … (він приязно до вас ставиться).
4.      Кішка вигинає спинку… (вона налякана і готова захищатись).
3.      Відгадайте загадки.
1.      Завжди у роті, а не проковтнеш. (Язик).
2.      Маленьке, кругленьке, а весь світ бачить. (Око).
3.      Хто все чує, а нічого не розкаже. (Вуха).
4.      Є завжди і у людини і у корабля. (Ніс).
4. Запитання
1.      Про що були наші загадки? (про органи чуття людини).
2.      А про який орган чуття ми не згадали? (шкіра).

Фізкультхвилинка
Ми всі працювали, за всім слідкували
І наші м’язи напружені стали.
Їм слід відпочити. Тож зробим зарядку.
Ставайте зручніше й усе по порядку.
(Музична фізкультхвилинка)

Раунд 2. Всезнайки.
Працюємо в команді.
Потрібно згадати та написати терміни з інформатики, які ми вивчали на попередніх уроках. Раунд триває 2 хвилини. Перемагає та команда, яка пригадає більше слів.

Раунд 3. Семафор.
(Додаток_1)
Від команд запрошується по одному учаснику. Учасники обирають конверти з термінами і за допомогою жестів показують їх значення. Команди розгадують.
Якщо команда не може розгадати термін свого учасника, його розгадує друга команда.

Раунд 4. Вгадайки.
Запрошується по одному учаснику з кожної команди.
1 команда. Учню пропонується три бляшанки, у які насипано пісок, монети та горох. Потрібно визначити, що в якій банці лежить. (Відкривати не можна).
2 команда. Учню зав’язуються очі й пропонується три шматочки овочів або фруктів, однакові за розміром і формою (наприклад, морква картопля та яблуко). Потрібно визначити будь-яким способом, які це овочі.
По завершенню раунду запитуємо:
1.      За допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію?
2.      Які органи чуття використали діти, щоб виконати завдання?

Раунд 5. Один за всіх.
(Додаток_2, Додаток_3)
Перед початком раунду нагадуємо правила роботи за комп’ютером.
Гравці першої команди виконують комп’ютерне тестування, а другої – працюють з картками. (Завдання виконується 3-5 хвилин). Далі команди міняються місцями. Смайлики отримують ті гравці, які правильно виконали всі завдання.

Вправи для очей.
Ми працювали, за всім слідкували
І наші очі втомлені стали.
Їм слід відпочити. Тож зробим зарядку,
Сідайте зручніше й усе по порядку.
Очі закрили. Ви бачите ніс?
Відкрили, закрили. Ще раз повторили.
Тепер подивіться то вправо, то вліво,
То вгору, то вниз. Ще раз повторімо
Дивіться, синіє там даль?
А гляньте на носі не всівся комар?
І знову очима поведіть вправо, вліво.
Усі відпочили? Берімось за діло.

Раунд 6. Завершальний.
(Додаток_4)
Розгадування кросворда Людина.
(На розгадування відводиться 3-5 хвилин. За кожне правильно розгадане слово команда отримує 1 смайлик).

V. Підсумки уроку.
Підходить до завершення урок.
У світ науки ми зробили крок.
Ми інформатику охоче будем вчити,
З комп’ютером й з програмами дружити.

Наше знайомство з наукою Інформатикою не закінчується. На наступних уроках ми продовжимо свою подорож по безкрайому океану комп’ютерних знань. І хто ще не полюбив цю науку,  обов’язкові її полюбить.
-          А зараз скажіть мені, будь ласка, чи сподобалась вам гра?
-          А що найбільше вам сподобалось?
-          Діти, а як ви думаєте, хто розумніший комп’ютер чи людина?
На згадку про наш урок я дарую вам усім пам’ятки.
(Додаток_5)
Ось і закінчилась наша гра.
Вибрать переможця нам пора.
Хто найбільше постарався?
Хто трудився, хто навчався?
Про яку команду всамкінець,
Всі ми скажем молодець!
Тож рахуємо швиденько
Смайлики свої гарненько.
(Команди рахують смайлики і визначається переможець)
Вітаємо команду переможця і нагороджуємо її грамотою від комп’ютера.
(Оцінюються робота учнів на уроці.)
V. Домашнє завдання.

Повторити: §1 - §4;