понеділок, 28 березня 2016 р.

Навчальний предмет. Інформатика. 5 клас
 Розділ. Редактор презентації
Тема. Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Програма курсу інформатика 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
МЕТА:
·        навчальна: сформувати поняття шаблону презентації, навчитись створювати презентації на основі шаблону;
·        розвивальна: виховувати наполегливість у досягненні мети, позитивне ставлення до навчання шляхом розкриття практичного значення теми, створювати умови для саморозвитку і самонавчання, осмислення своїх потенційних можливостей і життєвих цілей;
·        виховна: виховання інформаційної культури учнів, що вчаться, уважності, охайності, дисциплінованості, розвивати алгоритмічне та логічне мислення, вміння порівнюва­ти, застосовувати набуті знання на практиці, впливати на розвиток найкращих рис особистості, виховання національної самосвідомості,  гордості за свою Батьківщину.

Обладнання: підручник, комп'ютери, редактор презентацій MSPowerPoint, ін­структивні картки, картки з завданнями, інтернет, фотоматеріали, роздатковий матеріал.
Хід уроку
І. Організаційний етап
Залізо ржавіє, не знаходячи собі застосування,
Вода, яка стоїть – гниє, або на холоді замерзає,
А розум людини не знаходячи застосування – чахне
Леонардо да Вінчі, живописець
Доброго дня, діти!
ІІ. Актуалізація опорних знань
Опитування «ланцюжком»
1.     Якими способами можна створити на слайді графічні об’єкти?
2.     Назвіть способи додавання графічних об’єктів до слайда?
3.     Значення яких властивостей графічних об’єктів можна змінювати при їх форматуванні?
4.     Як змінити кольори ліній та заливки окремих елементів зображення?
5.     Які ви знаєте способи зміни розмірів зображення?
6.     Якими способами можна створити на слайді графічні об’єкти?
7.     Назвіть способи додавання графічних об’єктів до слайда?
8.     Значення яких властивостей графічних об’єктів можна змінювати при їх форматуванні?
9.     Як в програмі Microsoft Word встановити потрібний шрифт?
10.           В чому можуть бути відмінності між шрифтами?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Бесіда
  Чи хотілося б вам, щоб ваша презентація мала доречно піді­брані кольори фону та шрифту?
—  Як полегшити собі роботу зі створення презентації?
Мета сьогоднішнього уроку познайомитися з редактором презентацій та роботою з ним.
ІV. Формування теми уроку
Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону. Збереження презентацій».
V. Вивчення нового матеріалу
Робота з шаблонами
Створити нову презентацію можна, використавши один з ша­блонів.
►► Шаблони — це зразки для створення презентацій. Вони дають змогу створювати презентації швидше, ніж починаючи з нового аркуша. Шаблони презентацій створюються для полегшення роботи користувача.
У PowerPoint2007 є два види шаблонів: шаблони вмісту і шабло­ни оформлення.
Шаблони презентацій дозволяють задавати зовнішній вигляд презентації (шаблони оформлення) або структуру презентації (ша­блони вмісту).
Ø Шаблон вмісту — це шаблон оформлення, який містить зра­зок тексту для слайдів. Текст шаблону замінюється потрібним текстом.
Шаблон вмісту включає зразок слайдів і заголовків. Шаблон вмісту складається з елементів шаблону оформлення та запропо­нованого варіанта структури презентації.
Разом з програмою PowerPoint 2007 встановлюються шість шаблонів-презентацій:
♦  Класичний фотоальбом.
♦  Сучасний фотоальбом.
♦  Вікторина.
♦  Рекламний буклет.
♦  Широкоекранна презентація.
♦  Ознайомлення з PowerPoint 2007.
Після того як шаблон відкриється у вікні, можна його редагувати: замінити службові написи і зображення на власні. Як змінити напис, ви вже знаєте — просто клацнути мишею на текстовому блоці і набрати текст (або відредагувати запропоно­ваний).
Щоб змінити зображення в шаблоні, потрібно клацнути по ньо­му правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду Змінити рисунок. На екрані з’явиться діалогове вікно Вставка ри­сунка, в якому вам пропоновано вибрати інший рисунок. Якщо вста­вити рисунок, незалежно від його розмірів, він вирівнюватиметься по тій області, в яку вставляється (якщо потрібно, збільшиться чи зменшиться, але зі збереженням пропорцій).
За умовчанням з вибраного шаблону створюється презентація, яка складається з 6-7 типових слайдів. Якщо цих слайдів вам не­достатньо і потрібно вставити слайд у презентацію, слід на вкладці Основне клацнути мишею по кнопці Створити слайд і у відкри­тому вікні вибрати потрібний тип слайда. Слайд вставиться після поточного.
Крім того, у будь-який момент ви можете змінити розмітку по­точного слайда на іншу. Для цього необхідно на вкладці Основне клацнути мишею по кнопці Макети і у відкритому вікні вибрати потрібну компоновку слайда.
Як ви вже знаєте, змінювати послідовність розташування слай­дів у презентації можна просто перетягуючи їх вгору-вниз у списку слайдів. У тому порядку, в якому йдуть слайди, вони і будуть по­казані.
Ø Шаблони оформлення — це ціла група шаблонів, у яких ак­цент зроблено лише на оформлення слайда. У шаблонах оформ­лення підібрані кольори фону, допоміжні кольори, кольори шрифту та ін.
Наприклад, шаблон оформлення Сучасний ви­користовує світло-синій колір для фону, білий — для шрифту заголовка і основного тексту.
На слайдах будь-якого макета розміщено покажчики місця заповнення.
VІ. Фізкультхвилинка Україно, ми твоя надія.
VІІ. Формування практичних вмінь і навичок. Закріплення нових знань і вмінь учнів.
Пригадуємо варіанти запуску програми.
 Рекомендації оформлення презентацій
q Не слід перевантажувати слайд текстом.
q Потрібно раціонально використовувати місце на слайді.
q Текст і фон мають бути контрастними
q Ілюстрації повинні відповідати змісту.
q Розмір шрифту не повинен бути надто малим.
qПотрібно уникати надто яскравих кольорів.
 Учитель пропонує учням індивідуально створити пакет завдань для себе
1.  Розробіть презентацію на тему «7 чудес України», використавши матеріали вмісту папки Україна на Робочому столі.
2.  Презентація повинна містити 10 слайдів.
3.  Заповніть зміст заголовків кожного зі слайдів.
4.  Підберіть ілюстративний (фотографії, рисунки, схеми) і тексто­вий матеріал (підписи під фотографіями).
5.  Створіть презентацію і збережіть її у власній папці у файлі з іме­нем   7 чудес України.pptx.
Комплекс вправ для зняття зорового напруження 
Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи
(як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

 VIІІ. Контроль засвоєння матеріалу.
Вимоги до презентації.
1 слайд  Макет--Титульний слайд    1 бал
2 слайд  Макет-- Два обєкти             2 бали
               Розмір символів-28
3 слайд   Макет--Порівняння               1 бал
              Вирівнювання--по центру 
4 слайд Макет--Рисунок зпідписом       3 бали
              Розмір тексту у заголовку-32
              Зображення відповідає вибраному
5 слайд Макет--Рисунок з підписом      3 бали
              Розмір пікселів-20
              Зображення відповідає вибраному
6 слайд Макет--Заголовок розділу       2 бали
              Розмір символів--40
              Вирівнювання--по центру
 ГРА «ЗІПСОВАНА ЗАПИСКА»
 У наведений текст замість крапок вставте правильні слова та словосполучення із запропонованих.
 Загальні рекомендації щодо оформлення презентацій:
■  Кожен слайд має відображати... думку.
■  Заголовки мають бути...
■  ... повинен бути коротким і складеним з простих речень.
■  На слайді має бути... рядків тексту.
■  Текст повинен... читатись.
■  Слайди не мають бути занадто...
■  На слайді має бути до... ілюстрацій.
■  Підписи до... доцільно розміщувати знизу.
■  Усі слайди презентації мають бути витримані в одному...
■  Презентація... стомлювати.
Оцінювання. Учні здають вчителю заповнені картки самооцінки. Учитель демонструє учнівські презентації і одночасно перевіряє їх.
IХ.Підсумок уроку.
Використання методики «недописаної тези».
 Учням пропоновано дописати речення:
♦  я вивчив...;
♦  я зрозумів...;
♦  мені сподобалось...;

IХ. Домашнє завдання.
1. Опрацювати відповідний параграф підручника 4.6, конспект уроку, Завдання 2 або 3*
2. Додаткове завдання
Скласти кросворд або ребус з вивчених термінів, які стосуються роботи в програмі Paint.

Немає коментарів:

Дописати коментар